کاریکاتور

روزنامه زیر بغلم تا شده بود . ابر سر شانه هایش را تکاند کف خیابانی که تا چشم کار می کرد ایستاد زیر باران .
خودم را توی لباسم لوله کردم تا راحت تر لرزیدنم را احساس کنم . در همان حال روزنامه را باز کردم و از بخش آگهی ها چتری تهیه نمودم . باز ، آب از لب و لوچه ی سایه روشن مغازه فرو می ریخت که ایستادم ... چترم را بستم .
وارد مغازه شدم . از پشت پیشخوان داخل آینه افتادم . توی آینه یکی کاریکاتور مرا کشید .
آقا جدی باشید!
روزنامه ی تا خورده را از زیر بغلم درآوردم .دوباره ، به کاریکاتور خودم نگاه کردم .

/ 8 نظر / 20 بازدید
تنها

سلام. نوشته هايتون آدم را يک جورايی غرق می کنه در روح خود آدم. حيرت کردم و آرزو. حيرت از آن جهت که کلمات چقدر دوستتان دارند و آرزو که ای کاش تکه ای از کلمات مثل اينها روان شود. باز تاب لحظه ها هستيد....

فواد

الان داره برف مياد... لطفا دروغ نگوييد

منیژه رزاقی (قاصدک)

يک چيزی دارم برای نوشتن شايد نوشتنم درست شود بعد با اجازه ی بزرگترها و اصلا کسی که مرا به دنيا نمی آورد بايد بگويم و حتما چيزی برای گفتن هست که بايد بگويم و حتی اگر نيست هستش می کنيم تا بشود که اون که بايد بشوند و من که از هيچس کسی هيچکس تر نمی شوم با همين تر اضافه تا فردا بايد بغلش کنم و درد کمر و ساديسم و ای بابا مگر راستگويی اين همه صغراکبرا دارد بچه؟...می خواهم داستانم که مرا نوشته را بخوانم...

فدرس ساروی

استاد گرامی از پس داستان کوتاه نيز به خوبی شعر برآمده ايد ... آنچه که در همين چند سطر اتفاق می افتد آنقدر مماس با لبه های مرز بين واقعيت و خيال است که آدم حس می کند به راحتی می تواند آنها را جا به جا فرض کند .... و آنچه در پايان به جای می ماند يک بهت است ... ممنون

مونا زنده دل

سلام و... به روزم مثل یکجور فحش ناموسی مثل کسی که کیست ... بیاین

نرگس پاپتی

داستان قبلی ات قشنگ اما طولانی بود . داستان فعلی ات جا داشت بلندتر شود. به من سربزن.

آرشام آزاد

درود با تمام احترامی که برايتان ...... نمی دانم چرا اينقدر در نوشتن زور می زنيد . در حالی که مطمئن هستم که وقتی با کسی در حال ديالوگ پرانی هستيد بسيار روانيد . با تشکر آرشام آزاد

آرشام آزاد

يک نقد بعد از تاييد نويسنده . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟